Promise?

home    message    submit    archive    theme
©
Sıkılırsan güneşten gece oluruz 
erkenden sen istersen.
02.09.2014